Top

Cách kiểm tra phiên bản OS bằng Command Line trên Linux

Linux là một hệ điều hành miễn phí và nguồn mở. Có rất nhiều biến thể của Linux ngoài kia. Chúng thường được gọi là bản phân phối Linux. Ví dụ như: Suse, OpenSUSE, Debian, Ubuntu, CentOS, Arch, Fedora, RHEL đều là những tên phân phối Linux phổ biến. Biết phiên bản OS sẽ rất hữu ích cho bạn trong nhiều trường hợp.

Kiểm tra phiên bản OS trên Linux

Cách 1: Đọc /etc/os-release file

Đầu tiên bạn hãy tiến hành truy cập vào server của mình với quyền root và mở Command line lên. Sau đó hãy sử dụng lệnh này:

$ cat /etc/os-release

Kết quả trả về có dạng như thế này:

NAME="Ubuntu"
VERSION="17.10 (Artful Aardvark)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 17.10"
VERSION_ID="17.10"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=artful
UBUNTU_CODENAME=artful

Cách 2: Sử dụng lệnh lsb_release 

$ lsb_release -a

Kết quả trả về sẽ có dạng như này:

LSB Version:	:core-4.1-amd64:core-4.1-noarch
Distributor ID:	CentOS
Description:	CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) 
Release:	7.4.1708
Codename:	Core

Cách 3: Sử dụng lệnh hostnamectl

Bạn có thể chạy lệnh này:

$ hostnamectl

Kết quả sẽ có dạng:

Static hostname: nixcraft-www-42
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: beb217fbb4324b7d9959f78c279e6599
      Boot ID: 10f00cc5ca614b518a84d1793d0134bc
  Virtualization: qemu
 Operating System: Ubuntu 16.04.3 LTS
      Kernel: Linux 4.10.0-42-generic
   Architecture: x86-64

Cách 4: Sử dụng lệnh uname

Bạn hãy chạy lệnh này:

$ uname -r

Kết quả sẽ có dạng:

Bình Luận

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth