Top

Chmod là gì? Hướng dẫn sử dụng lệnh chmod trên Linux/Unix

Chmod là gì? Giới thiệu về lệnh chmod

Trong hệ điều hành Unix/Linux, chmod là lệnh được sử dụng để thay đổi quyền truy cập của người dùng tới file/folder.

Cú pháp lệnh chmod (Syntax):

chmod [options] mode [mode] file1 file2 file3 ....

Danh sách các option: 

  • -R: Recursive, áp dụng cho tất cả các file và folder bên trong
  • -f: force, set quyền trong cả trường hợp xảy ra lỗi
  • -v: verbose, hiển thị đối tượng đã xử lý

Nếu là một symbolic link thì đối tượng đích sẽ bị ảnh hưởng.

Danh sách các mode: 

#Permissionrwx
7read, write and executerwx
6read and writerw-
5read and executer-x
4read onlyr–
3write and execute-wx
2write only-w-
1execute only–x
0none

VD: Trường hợp mode = 777 (Kiểu chữ số)

  • Với file => -rwxrwxrwx
  • Với folder => drwxrwxrwx

– Từ bên phải sang ký tự đầu tiên là dấu gạch ngang [] thì là file, chữ [d] thì là folder
– 3 ký tự tiếp theo tương ứng là quyền đọc, ghi, thực thi của Owner (Người tạo file/folder)
– 3 ký tự tiếp theo nữa tương ứng là quyền đọc, ghi, thực thi của Owner Group (Group của người tạo file/folder)
– 3 kỳ tự cuối cùng tương ứng là quyền đọc, ghi, thực thi của EveryOne (Tất cả các user còn lại)

Hướng dẫn sử dụng chmod trên Linux

– Kiểm tra quyền của file/folder

ls -l /duong-dan-file-hoac-folder

Như ảnh trên thì quyền của file RubyMine-2018.1.4.tar.gz là -rw-rw-r– (664)

– Phân quyền cho file/folder

chmod 644 /duong-dan-file-hoac-folder

Kết quả thì quyền trên file RubyMine-2018.1.4.tar.gz đã được thay đổi là -rw-r–r– (644)

– Phân quyền cho folder và các file, thư mục bên trong của nó. (Thêm tham số -R)

chmod -R 644 /duong-dan-folder

– Để folder có thể mở được thì folder cần quyền thực thi, ta có thể thêm quyền thực thì bằng cách cộng mode x

chmod +x /duong-dan-folder

Tương tự ta có thể +r, +w để thêm quyền đọc, ghi.

– Thay đổi quyền của file trong 1 folder

find /opt/lampp/htdocs -type f -exec chmod 644 {} \;

– Thay đổi quyền chỉ folder và các folder con trong nó.

find /opt/lampp/htdocs -type d -exec chmod 755 {} \;

Như vậy, mình đã giới thiệu cho các bạn một số cách dùng cơ bản về lệnh chmod, nếu có ý kiến đóng góp gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới.

Nguồn: vinasupport

Bình Luận

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth