Top

Hướng dẫn cài đặt PHP Composer trên CentOS 7

I. Composer là gì ?

Composer là một công cụ quản lý các thư viện trong PHP (Dependency Management), công cụ này giúp ta tiết kiệm khá nhiều thời gian với các gói thư việ cần thiết mà project của bạn cần sử dụng, bạn chỉ cần khai báo nó, composer sẽ tự động tải code của các thư viện về thông qua một server cộng đồng.

Composer giúp ta quản lý thư viện một cách chuyên biệt từng project không giống như APT hay YUM (linux) dùng chung mà nó tương tự như npm của NodeJS, tức là ví dụ bạn có PROJECT A và PROJECT B thì nếu bạn cần thư viện LIB X thì khi cài đặt thư viện LIB X sẽ được thêm ngay vào trong từng thư mục PROJECT A và PROJECT B.

Composer là một mã nguồn mở (OpenSource) nên được cộng đồng hỗ trợ rất nhiều, bạn có thể tham gia phát triển, phát triển lại từ trang Github chính thức của Composer.

II. Tại sao lại cần Composer ?

Như mình đã nói ở trên Composer ra đời để giải quyết các vấn đề khó khăn như dung lượng project sẽ lơn hơn, việc cập nhật cũng như chèn vào project rất phức tạp và phiền phức. Với composer, bạn sẽ cần khai báo tên và version của các thư viện mà bạn có sử dụng mà không cần phải tự tay chép code của nó vào project, composer sẽ tự động tìm và tải thư viện mà bạn cần trên Server, nếu trong thư viện đó có dùng các thư viện khác thì nó cũng sẽ tải các thư viện khác về, nó đệ quy cho đến khi tải đủ các thư viện, thật tuyệt vời phải không nào.

Khi bạn sử dụng VCS, bạn sẽ chỉ cần commit tên version, tên thư viện ở file cấu hình composer.json mà không cần phải commit những thay đổi trong code của các thư viện như trước. Mặt khác, khi trong project của bạn có các thư viện mà các thư viện ấy lại dùng thư viện khác và khi đó chỉ cần một trong những cái đó có update thì composer sẽ tự động update giùm bạn luôn, thật tiện lợi quá đi mà.

III. Hướng dẫn cài đặt Composer

Yêu cầu bắt buộc:

 • Bạn phải cài đặt PHP 7 trên server CentOS 7
 • Đăng nhập vào server CentOS 7 với quyền root

Cài đặt:

1. Đầu tiên bạn hay chạy lệnh sau:

sudo yum install php-cli php-zip wget unzip

2. Sau khi hoàn thành. Hãy tải xuống trình cài đặt Composer với lệnh sau:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

Lệnh trên sẽ tải xuống tệp composer-setup.php trong thư mục hiện tại của bạn.

3. Để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của tập lệnh, hãy so sánh tập mã SHA-384 với hàm băm trình cài đặt mới nhất được tìm thấy trên trang  Composer Public Keys / Signatures. Lệnh wget sau đây sẽ tải xuống chữ ký mới nhất từ trên Github và lưu trữ nó trong một biến có tên HASH:

HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Để xác minh file cài đặt không bị hỏng bạn hãy sử dụng lệnh sau:

php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Nếu kết quả là chính xác thì bạn sẽ nhận được một thống báo:

Installer verified

4. Chạy lệnh sau để cài đặt Composer trong thư mục /usr/local/bin:

sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Bạn sẽ nhận được một kết quả giống như thế này:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 1.8.5) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

5. Bước cuối cùng là xác minh xem bạn đã cài đặt thành công hay chưa. Bạn hãy chạy thử lệnh sau:

composer

Kết quả trả về có dạng thế này nghĩa là bạn đã thành công:

______
/ ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
/ /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.8.5 2019-04-09 17:46:47

Usage:
  command [options] [arguments]

Bình Luận

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth