Top

Hướng dẫn cài Redis trên Windows 10

Redis là gì?

Redis là cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu với dạng KEY-VALUE với nhiều tính năng được sử dụng rộng rãi. Nó có thể hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu như: strings, hashes, lists, sets, sorted. Đồng thời có thể cho phép scripting bằng ngôn ngữ Lua.

Redis ngoài tính năng lưu trữ KEY-VALUE trên RAM thì Redis còn hỗ trợ tính năng lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng cho phép bạn có thể phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.

Redis hỗ trợ tính năng replication(master-slave) cho phép bạn có thể sao chép, đồng bộ giữa 2 CSDL Redis với nhau. Ngoài ra còn có tính năng cluster cũng đang được phát triển cho phép load balancing (cân bằng tải): https://redis.io/topics/cluster-tutorial

Khi nào thì cần sử dụng Redis trên Windows?

Khi lập trình trên localhostsource code của bạn có sử dụng Redis để cached dữ liệu thì ta sẽ cần cài đặt nó ở trên localhost để tiện cho việc Code cũng như chạy thử ứng dụng của mình.

Điển hình như mình sử dụng mã nguồn OpenCart nên phải sử dụng khá thường xuyên thằng này. Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẽ hướng dẫn cài đặt Redis trên localhost.

Hướng Dẫn Cài Đặt

Để có thể cài đặt redis đầu tiên bạn phải cài đặt môi trường chạy Linux trên Windows.

Bước 1: Mở Windows PowerShell với quyền Administrator và chạy lệnh sau.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

Bước 2: Sau khi chạy xong lệnh ở trên thì bạn cần khởi động lại máy. Bạn chỉ phải làm điều này một lần mà thôi.

Bước 3: Tải xuống bản phân phối Linux từ Microsoft Store.

Bước 4: Khởi chạy bản phân phối Linux đã cài đặt từ Windows Store sau đó cài đặt máy chủ redis. Ví dụ với Ubuntu (bạn sẽ phải chờ khởi tạo và điền thông tin đăng nhập cho lần sử dụng đầu tiên):

Bước 5: Tiến hành chạy các lệnh sau trong môi trường Linux mà bạn đã cài đặt (Vd: Ubuntu 18.04)

> sudo apt-get update
> sudo apt-get upgrade
> sudo apt-get install redis-server
> redis-cli -v

Bước 6: Khởi động lại máy chủ redis dể đảm bảo là nó đang chạy.

sudo service redis-server restart

Thực hiện một lệnh test đơn giản để kiểm tra redis của bạn đang hoạt động.

$ redis-cli 
127.0.0.1:6379 > set user:1 "Nguyen Ary"
127.0.0.1:6379 > get user:1
"Nguyen Ary"

Ghi chú:
Để chạy một máy chủ redis bạn có thể sử dụng lệnh sau:

> sudo service redis-server start

Để dừng máy chủ redis bạn có thể sử dụng lệnh sau:

> sudo service redis-server stop

Chúc các bạn thành công!

Bình Luận

avatar
  
smilegrinwinkmrgreenneutraltwistedarrowshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth